• فارسی
  • English

توضیحات تست دستگاه - تست تلفن

تست دستگاه - تست تلفن یک برنامه رایگان است که به شما امکان می دهد سخت افزار، سنسورها و اجزای دستگاه خود را تجزیه و تحلیل و آزمایش کنید تا مطمئن شوید همه موارد به درستی کار می کنند.

ویژگی های نرم افزار Device Test - Phone Test - تست دستگاه - تست تلفن:
  • عملکرد صحیح همه حسگرهای خود را آزمایش کنید
  • دقت هر سنسور را اندازه بگیرید
  • بیشترین بهره را از تلفن هوشمند خود ببرید
  • دستگاه را بررسی کنید
  • برنامه تست دستگاه کاملا رایگان است
  • اجرای نتایج روان، سریع، دقیق، فوری
  • بر تجهیزات تأثیر نگذارید، کاملاً کار می کند
  • تکمیل اطلاعات فنی سازنده
  • برای مقایسه فنی حدود 600 مدل دستگاه در بازار

The description of Device Test - Phone Test

Device Test - Phone Test is a free app that allows you to analyze and test your device's hardware, sensors and components, to make sure everything is operating correctly.

Features of Device Test - Phone Test
➤ Test the proper functioning of all your sensors.
➤ Measure the accuracy of each sensor.
➤ Get the most out of your Smartphone.
➤ Check 10+ device
➤ Device Test app is completely free.
➤ Running Smooth, fast, accurate, immediate results.
➤ Do not affect the equipment, works perfectly
➤ To complement the manufacturer's technical information.
➤ To compare the technical about 600 models of devices on the market.

Device Test is the best app for testing device. Please give us feedback about any issue or problem when you use. Don't forget rating for us 5 stars to improve Device Test - Phone Test.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار کاربردی جدید   بیشتر»