• فارسی

توضیحات سخنان بزرگان و ضرب المثل

سخنان بزرگان و ضرب المثل ها

گنجینه ای عظیم از سخنان عارفان، اندیشمندان، دانشمندان و امامان در یکجا گردآوری شده اند تا شما به سهولت به آن دسترسی داشته باشید. 

این مجموعه شامل احادیث و روایات و همچین ضرب المثل های خارجی نیز میباشد.

برخی از امکانات و مزایای این گنجینه:
  • شامل بیش از 500 نویسنده
  • دارای هزاران ضرب المثل فارسی و خارجی
  • امکان جستجوی سریع میان جملات و نویسندگان
  • دسته بندی شامل احادیث و روایات، سخنان بزرگان، ضرب المثل
  • امکان نشان کردن جمله مورد علاقه
  • امکان نمایش دادن سخن روز
  • رابط کاربری جذاب و زیبا

The description of Bozorgan

سخنان بزرگان و ضرب المثل ها

گنجینه ای عظیم از سخنان عارفان، اندیشمندان، دانشمندان و امامان در یکجا گردآوری شده اند تا شما به سهولت به آن دسترسی داشته باشید. 

این مجموعه شامل احادیث و روایات و همچین ضرب المثل های خارجی نیز میباشد.

برخی از امکانات و مزایای این گنجینه:

- شامل بیش از 500 نویسنده

- دارای هزاران ضرب المثل فارسی و خارجی

- امکان جستجوی سریع میان جملات و نویسندگان

- دسته بندی شامل احادیث و روایات، سخنان بزرگان، ضرب المثل

- امکان نشان کردن جمله مورد علاقه

- امکان نمایش دادن سخن روز

- رابط کاربری جذاب و زیبا