• فارسی

توضیحات کتابخانه پارس - دانلود کتاب

این برنامه مجموعه ای منحصربه فرد از بهترین کتابها در دسته بندی ها و موضوعات مختلف. در حال حاضر در حدود 350 جلد کتاب در این برنامه گنجانده شده و در صورت استقبال کاربران از این برنامه قطعا کتابهای بسیار بیشتری به برنامه افزوده خواهد شد.
برنامه بگونه ای طراحی شده که قبل از دانلود کتاب می توانید جلد روی کتاب و توضیح مختصری درباره کتاب را بخوانید و در صورت جلب نظر اقدام به دانلود آن کنید.
تغییرات نسخه 11.1:
برنامه کاملا رایگان شد

The description of Pars Library

این برنامه مجموعه ای منحصربفرد از بهترین کتابها در دسته بندی ها و موضوعات مختلف. در حال حاضر در حدود 350 جلد کتاب در این برنامه گنجانده شده و در صورت استقبال کاربران از این برنامه قطعا کتابهای بسیار بیشتری به برنامه افزوده خواهد شد.
برنامه بگونه ای طراحی شده که قبل از دانلود کتاب می توانید جلد روی کتاب و توضیح مختصری در باره کتاب را بخوانید و در صورت جلب نظر اقدام به دانلود آن کنید.