• فارسی

توضیحات ضرب المثل های هزارگی

ضرب المثلها به عنوان میراثهای فرهنگی کهن مردم هزاره با یک جمله کوتاه شروع میشود اما مفهوم بزرگی را میرساند. آشنائی به این هنر سخن گویی و پند پیرانه، آشنایی با حکمت عامیانه نیاکان و اجداد آن مردم است. این پند نامه که طی قرنها به وجود آمده، تصادفی نبوده؛ بلکه بازتابی است از باورهای مردمی و جامعه شناختی مردم هزاره که با مفاهیم آموزنده شان زبان زد عام و خاص شده است. این ایمان از آن جا برای مردم هزاره مهم و گران بها است که مردان و زنان کهن سال در این دیار سینۀ پری از این گوهرهای نایاب فرهنگی و حکمتهای حکیمانه مردمی رادارند که به نمونه های از ان اشاره می شود.

برخی قابلیت های برنامه :
  • طراحی سبک و زیبا
  • امکان جستجو
  • ویجت اختصاصی به همراه تنظیمات نمایشی
  • امکان انتخاب ضرب المثل مورد علاقه
  • دارای ضرب المثل متنوع و جدید
  • قابلیت ارسال بدون دردسر ضرب المثل ها و همچنین کپی ضرب المثل ها
  • دارای تنظیمات فونت ( نوع فونت ، اندازه ، رنگ )

The description of zarbol masal hazaragi

??? ??????? ?? ????? ???????? ?????? ??? ???? ????? ?? ?? ???? ????? ???? ????? ??? ????? ????? ?? ???????. ?????? ?? ??? ??? ??? ???? ? ??? ??????? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ? ????? ?? ???? ???.??? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ?????? ?????? ???? ??????? ??? ?? ??????? ????? ? ????? ?????? ???? ????? ?? ?? ?????? ??????? ??? ???? ?? ??? ? ??? ??? ???. ??? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ??? ? ???? ??? ??? ?? ????? ? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ??? ??????? ????? ?????? ? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ?? ????? ??? ?? ?? ????? ?? ???
???? ?????? ??? ?????? :
- ????? ??? ? ????
- ????? ?????
- ???? ??????? ?? ????? ??????? ??????
- ????? ?????? ??? ????? ???? ?????
- ????? ??? ????? ????? ? ????
- ??????? ????? ???? ????? ??? ????? ?? ? ?????? ??? ??? ????? ??
- ????? ??????? ???? ( ??? ???? ? ?????? ? ??? )