• فارسی
  • English

توضیحات مامور بیمارستان

شما مسئول مراقبت از بیماران زیادی با بیماری های مختلفی هستید. از خوردن غذاهای کثیف گرفته تا ایست قلبی! شما کلید درمان آنها هستید. مواظب بیماران با فشار خون بالا و دردهای ماهیچه ای باشید و تبدیل به یک پرستار عالی شوید.
  • بیماری های بسیار زیاد برای تشخیص و درمان
  • مدیریت بازی ای که مرحله به مرحله سختتر می شود.
  • تجهیزات پزشکی را ارتقاء دهید و سودمندتر شوید.

تغییرات نسخه 1.0.49:
رفع اشکال و بهبود

The description of Hospital Dash - Simulator Game

Saving lives: what a beautiful and THRILLING thing to do! Come and become a real HERO in this CHALLENGE against time. Would you help a really busy nurse that has just started working at this new hospital to SCREEN all kinds of PATIENTS and take care of them? Get in real ACTION while you experience this amazing adventure!

You will be responsible for taking care of several patients with different diseases, from a very annoying dirty ear to a serious case of frozen heart, you are the key to their CURE! Watch out for patients with high blood pressure and muscle pain and become a great NURSE!

Be careful: patients will be paying for your services. So you have to take real good care of them!

HIGHLIGHTS
• Lots of different diseases to DIAGNOSE and TREAT!
• Management game that gets trickier level by level!
• Minigames spread all over the game for you to have so much fun!
• Improve MEDICAL EQUIPMENTS and become even more efficient!

It’s an EMERGENCY! Come and play now to save many many lives!

Please note! This game is free to play, but it contains items that can be purchased for real money. Some features and extras mentioned in the description may also have to be purchased for real money.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»