• فارسی
  • English

توضیحات ساخت تونل بزرگراه

بزرگراه و تونل را با استفاده از ماشین های سنگین خود بسازید. با استفاده از مهارت های مهندسی خود در ساخت یک تونل جدید شرکت کنید.
از ساختار مدرن برای ساخت یک تونل در این بازی های ساختمانی استفاده کرده و در یک محیط واقعی سه بعدی خیره کننده وظیفه خود را انجام دهید.
با وسایل نقلیه سنگین مانند برج جرثقیل، بیل مکانیکی سنگین، حفار و جرثقیل تونل واقعی رانندگی کنید و از این ابزار برای ساخت یک پل استفاده کنید.

ویژگی های بازی Tunnel Construction Highway 3Dساخت تونل بزرگراه:
  • لذت بردن از ابعاد صاف و ساختن تونل
  • گرافیک عالی و هیجان انگیز
  • کاملا رایگان

The description of Tunnel Construction Highway 3D

Tunnel Construction Highway 3D
Drill into mountain rocks to build a 3d tunnel.
Put your civil engineering skills to construct a tunnel on the uphill northern mountains in this new tunnel construction simulator 2017. You will use modern machineries to build a 3d tunnel in these construction games. We will give you realistic gameplay environment with its stunning tower crane. You will drive real heavy duty vehicles just like tower crane, excavator, heavy excavator, crane digger and real tunnel boring machines to build a tunnel road in this new river road builder city free game. You will use explosive material to crush the 3d rocks to construct a tunnel highway in these real bridge construction games 2017. In the past history; you would have played many construction games, but these tunnel builder games are best for you. We will give you heavy duty equipment parts used in this real bridge constructor 3d. You will take a ride on dumper truck, cargo truck and tower crane to construct and crush the stones 3d by using drill machines in these construction games. You will use cargo truck, excavator crane, dumper truck and forklift used to clear the path for your cargo construction supplies in these builder games. You will take countless fun while playing these forklift games.
In this tunnel construction highway 3d game, your main object is to accept big rocks challenges and use your modern tunnel boring machine to build tunnel roads. We will give you multiple levels in these real bridge construction games 2018. In initial levels you will set the explosive material on the rocks and blast them in this modern construction simulator 2 free. After that you will use dumper trucks to collect all debris and drop them on the free site in this new road bridge construction free game. When you will clear all the debris then use real tunnel boring machine and drill machine to crush mountain in these construction games. You will drive tower crane, road roller and other real heavy duty machinery used to build a 3d tunnel in this real road builder city construction 3d. You will drive carefully and safely on dangerous off-road tracks in these super bridge construction games 2017. In this tunnel highway road construction 3d game, we will give you everything in one platform. When you will crush the 3d rocks then use tower crane for cargo supplies in these forklift games. We will give you short time duration to complete your level in these builder games. You will get rating stars according to your working in these tunnel bridge construction games. Use new heavy duty trucks for your cargo supplies in these forklift games. This tunnel construction highway 3d game gives you in-app to unlock new machines and to remove ads.
In this tunnel highway road constructor game, we will give you advanced level featuring graphics. You will drive cargo trucks, tower crane, excavator, heavy excavator and other modern heavy duty vehicles used to construct a tunnel highway in these builder games. You will give instructions to labor as a supervisor and crush stones to build a river road in this real 3d construction simulator 2 game. You would have played many forklift games but these modern bridge construction games 2018 are best for you. You will enjoy a lot while playing these builder games. Come and download this bridge constructor: builder games. Good Luck!

Tunnel Construction Highway 3D Features:
• Heavy excavator physics and realistic cargo truck handling
• Enjoy smooth dimension and construct tunnel
• Excellent graphics and thrilling forklift game features
It’s totally free to play so download this heavy duty real city road builder: construction games.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»