• فارسی
  • English

توضیحات نبرد امپراتوری - دوران تاج و تخت

آماده پایه گذاری یک امپراتوری و ساخت دورانی جدید هستید؟ بازی نبرد امپراتوری را دانلود نموده و در یک جنگ رو در رو در مقابل دشمنانتان بایستید.

در نقش فرمانروایی، ارتشی نیرومند ایجاد کرده و سربازان را آموزش دهید. از ایجاد تمدنی جدید لذت برده و مطمئن شوید که متحدانتان هنگام جنگ، با شما خواهند بود.
با استراتژی قدرت نیروها را افزایش داده تا در جنگ علیه دشمنان پیروز شوند.

ویژگی های بازی Empire War: Age of Epic Throne - نبرد امپراتوری - دوران تاج و تخت:
  • بازی به سبک استراتژی
  • آموزش نیروها و مقابله با میلیون ها بازیکن سراسر جهان
  • امکان ساخت امپراتوری
  • افزایش نفوذ خود، کنترل چندین شهر، مقابله با وحشی ها و اشغال تخت رم برای رسیدن به تاج و تخت
  • ساخت یک تمدن و ایجاد یک عصر جدید
تغییرات نسخه 9.399:
1. رویداد سالگرد در حال آمدن است
2. قهرمان جدید: رابین هود
3. تنظیم Ambush: اکنون هر 10 خرد بیشتر 1 دقیقه زمان راهپیمایی را افزایش می دهد.
دانلود بازی: