• فارسی

توضیحات فرمول های ریاضی

با داشتن این برنامه دیگر نیاز به انتقال فرمولر و یا دیگر کتاب ها را ندارید چون تمام فرمول های ریاضی در این برنامه گنجانیده شده است فرمول های ذیل در این برنامه وجود دارد:
 • هندسه
 • الجبر
 • مثلثات
 • معادلات
 • هندسه تحلیلی
 • مشتق
 • انتگرال
 • متریکس ها
 • ست ها،احصاییه و احتمالات
 • فرمول های فوریه و لاپلاس
 • تبدیل واحدات
تغییرات نسخه 3.5:
رفع بعضی باگ های نرم افزار

The description of Math Formulas

با داشتن این برنامه دیگر نیاز به انتقال فرمولر و یا دیگر کتاب ها را ندارید چون تمام فرمول های ریاضی در این برنامه گنجانیده شده است فرمول های ذیل در این برنامه وجود دارد :
1-هندسه
2-الجبر
3-مثلثات
4-معادلات
5-هندسه تحلیلی
6-مشتق
7-انتگرال
8-متریکس ها
9-ست ها،احصاییه و احتمالات
10-فرمول های فوریه و لاپلاس
11-تبدیل واحدات

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار ابزار جدید بیشتر»