• فارسی
  • English

توضیحات سرعت سنج

یک برنامه سرعت سنج پیشرفته که با استفاده از سیستم GPS تلفن همراه برای نشان دادن محل فعلی، سرعت شما به طور متوسط و جهت و فاصله ها در زمان سفر ساخته شده است.
نمایش سرعت در هنگام رانندگی یا دوچرخه سواری با ظاهری زیبا و دقتی بالاتر از سرعت سنج ماشین، پوسته های مختلف از جمله نمایش قطب نما، حالت HUD آینه برای دیدن سرعت منعکس شده خود در شیشه جلو اتومبیل زمانی که شما  گوشی را در محل داشبورد ماشین قرار دادید، سرعت و فاصله به روز رسانی شده و هشدارهای سرعت(سه هشدار است زمانی که شما بیش از یک سرعت از پیش تعیین شده حرکت کنید).

ویژگی های نرم افزار GPS HUD Speedometer Free - سرعت سنج:
  • مسیر دقیق و گزارش خلاصه آمار، ضبط مسیر و سرعت سفر  در هر نقطه. (دو هفته آزمایشی)
  • سیستم واحد نمایش در کیلومتر و مایل
  • تست شتاب از صفر تا شصت مایل در ساعت (دو هفته آزمایشی)
  • صرفه جویی و پیدا کردن راه خود از مکان فعلی(دو هفته محاکمه).
  • چک کردن سرعت خود با استفاده از ناوبری گوگل(دو هفته آزمایشی)
  •  ذخیره یا بارگذاری اطلاعات خود در کارت حافظه
  • مشاهده مسیرهای ذخیره شده در ایمیل خود

The description of GPS HUD Speedometer Free

Like us on Facebook! https://www.facebook.com/ascendapps
AASpeedometer is an advanced speedometer application that uses the mobile device's built-in GPS system to show your current, maximum, and average speed, as well as your direction, total distance, time traveled, and much more. Keep track of your location and speed simultaneously while driving, running, or biking with our innovative multi-view display.
AASpeedometer Provides:
Improved Accuracy* - A GPS-based speedometer often exceeds the accuracy of a car speedometer.
Multiple Views - Choose from five (seven for the plus version) different skins including our featured Compass view.
HUD Mode - Mirror the display to see your speed reflected on your windshield when you place your phone on your car's dashboard
Speed & Distance Updates - Hear your current speed and/or driving distance.
Speed Alerts - Set up to three alerts that will notify you when you go over a preset speed.
Detailed Route & Statistics Summary Reports - Record your traveled route and speed at any given point. (Two weeks trial)
Unit Systems - Displays in kilometers, miles, or nautical miles.
Acceleration Test - Supports zero to sixty mph and zero to quarter mile time tests. (Two weeks trial)
Save Your Location - Save and find your way back to your current location at a stop or on the go (Two weeks trial).
Google Navigation with Speed Display - Check your speed while using Google navigation. (Two weeks trial)
Import & Export Data. - Save to or load your data from an SD card.
GPX and KML Track Export - Export your saved routes through e-mail.
* Accuracy may depend on mobile device hardware , weather conditions, obstructions, and the visibility of satellites.
The current version will show ads. Please visit our sponsor's ads from time to time to support our development.
Want more features and no ads? AA Speedometer Plus is the answer:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ascendapps.aaspeedometer.pro
We welcome your comments, suggestions, or bug reports. You can contact us at admin@ascendapps.net.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار ابزار جدید   بیشتر»