• فارسی
  • English

توضیحات حذف فایل های زائد با اوست

اوست،یک نرم افزار بسیار مؤثر را در زمینه ی حذف فایل های غیر ضروری معرفی می کند؛ این نرم افزار ابزاری قدرتمند برای بهبود در فضای ذخیره سازی داده های شماست و داده های غیرضروری شما را به راحتی از حافظه پاک می کند و کارایی موبایلتان را افزایش می دهد.

اگر موبایلتان به دلیل افزایش فایل های زائد کند شده است می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.
می توانید مطمئن باشید که این نرم افزار اطلاعات غیر ضروری را برای بهبود در عملکرد موبایلتان حذف می کند و سرعت اجرای برنامه هایتان را افزایش می دهد.

از ویژگی های این نرم افزار بررسی و تحلیل سریع حافظه و حذف فایل های غیر ضروری بدون صدمه زدن به فایل های اصلی است.
بدین ترتیب سرعت لود موبایلتان افزایش می یابد.
تغییرات نسخه 23.16.0:
ما همیشه در حال تلاش برای حفظ این برنامه در بهترین شکل و بهبود عملکرد آن هستیم. برای اطلاع از جزئیات مهم‌ترین تغییرات اخیر، لطفاً برنامه را باز کرده و به صفحه «چه خبر است» بروید. به طور مستقیم از منوی اصلی قابل دسترسی است. با تشکر از شما برای استفاده از برنامه ما!

The description of Avast GrimeFighter Safe Clean

Avast brings you its highly effective junk & cache cleaner app for Android. Avast GrimeFighter cleans up all disposable files, caches, and thumbnails to save storage space. It significantly frees up storage space on your phone and boosts its performance for speed.
Is your phone out of storage space, or is it just getting slow?
Get more storage for your photos, videos, music, and cool apps with the best cleaning app. Avast GrimeFighter clears and cleans out the useless junk files and optimizes your phone's speed and performance.
Highlighted features:
? Avast GrimeFighter quickly analyzes the storage space on your phone and identifies all unnecessary data.
? The Safe Clean feature instantly cleans up unimportant data, system caches, gallery thumbnails, installation files, and residual or unused files and APK. With just one tap, you can easily clear out accumulated data that has no purpose.
? The Advanced Cleaning option gives you a detailed overview of all the data on your phone.
? Categories ? applications, files, media, and app data ? enable you to comfortably check and organize specific data files and clean them one by one or sort them by size.
? Uninstall and clear out unwanted applications with just one tap.
? Identify the biggest files, media, and apps on your device.
? The Ignore List is a great way to mark data you don't want to be cleaned.
? Clean your device and boost its speed.
Avast GrimeFighter introduces a user-friendly feature: Transfer to Cloud. This feature enables you to save data to the most popular cloud storage system, Dropbox, so you can access it whenever you want and make additional space on your phone at the same time.
Additional features:
• Master your device file management and get rid of and trash unused apps and files.
• By cleaning your device regularly, it will get extra power, performance, and boosted speed.
• The Cache Cleaner component sweeps all accumulated junk files in cache folders, which might not no longer be needed ? it's like a digital broom or sweeper.
Let Avast GrimeFighter clear up and tune your phone!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار ابزار جدید بیشتر»