• فارسی
  • English

توضیحات حذف و اضافه واترمارک

از این برنامه می توان برای حذف یا افزودن علامت به تصاویر و فیلم ها استفاده کرد.

شما می توانید با استفاده از متن و تصاویر با گزینه های مختلف از جمله متحرک سازی علامت، علامت را به تصاویر / فیلم ها اضافه کنید.

شما همچنین می توانید یک علامت چاپ را با انتخاب مساحت آن محو کنید و برنامه می تواند آن را با درون یابی پیکسل های اطراف آن حذف کند. این روش تقریباً روی علامت های آبی مخلوط آلفا کاملاً کار می کند، یا می توانید منطقه را خارج از منطقه علامت برداشت کنید، این کاملاً برای رسانه هایی که در لبه ها آرم دارند کار می کند

نحوه استفاده
به محض شروع برنامه، گزینه انتخاب تصویر یا فیلم را به شما نشان می دهد
پس از انتخاب از شما سوال می شود که آیا می خواهید علامت چاپ را حذف یا اضافه کنید
اگر گزینه REMOVE LOGO را انتخاب کنید، برای پیش نمایش و مستطیل قابل تنظیم با اقدامات (بیشتر از 1 منطقه را مشخص کنید) برای تعیین منطقه آرم، در این صفحه همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه سفارشی مدت زمان مشخص کنید فیلتر را اعمال کنید. برای انتخاب بهتر منطقه کوچک علامت، می توانید گزینه بزرگنمایی را انتخاب کنید و با انگشتان خود را فشار دهید.
اگر گزینه ADD LOGO را انتخاب کنید، سپس با گزینه هایی برای افزودن متن یا تصاویر به صفحه نمایش منتقل می شوید، در اینجا می توانید هر گزینه را مانند تغییر قلم، متن، سفارشی کنید.
رنگ، اندازه یا چرخش.

همچنین می توانید از تصاویر پیش ساخته به عنوان علامت های آبی استفاده کنید یا می توانید تنظیمات خاص خود را به عنوان الگو ذخیره کنید، این الگوها بعداً با استفاده از گزینه "الگو ذخیره شده" می توانند روی تصویر یا فیلم دیگری اعمال شوند.
button دکمه ذخیره را فشار دهید و منتظر بمانید تا فرآیند کامل شود و نتایج را مشاهده یا به اشتراک بگذارید.
تغییرات نسخه 3.5-Lite-LiteEN:
خرابی ثابت در برنامه

The description of Remove & Add Watermark

This app can be used to remove or add watermark to images and videos.

You can add watermark to images/videos using text and images with different options including animating the watermark.

You can also suppress a watermark by selecting its area(lasso or rectangle select) and app can remove it by interpolation of the surrounding pixels.This technique works almost perfectly on alpha-blend watermarks, or you can crop the region outside of watermark area, this works perfectly for media that has logo at edges.

HOW TO USE


✔As soon as you start the app it show you option to select image or video
✔After selection you are asked if you want to remove or add the watermark
✔If you select REMOVE LOGO option then you are taken to screen with preview and adjustable rectangle with actions(specify more than 1 areas) to specify the area of logo, in this screen can also click on Custom Duration button to specify duration for which to apply filter.You can also choose zoom option and pinch with fingers to better select small watermark area.
✔If you select ADD LOGO option then you are taken to screen with options to add text or images, here you can also customise each option, like change font, text,
colour, size or rotation.
✔ You can also use prefabricated images as watermarks or can save your specific settings as template, these templates can be applied to a different image or video later using 'saved template' option.
✔Press Save button and wait for process to complete and view or share the results.

All exports are saved in WATERMARK MANAGER folder in SD card root directory.You can also view the processed files using 'My Gallery' screen

FAQS


How to add more fonts


Copy font files(.ttf) into WATERMARK MANAGER->.fonts directory and app will pick those fonts from there.

How to animate watermark


Select the watermark you want to animate & click the A button in bottom bar & define settings e.g., duration & direction of watermark.

How to improve processed video quality


In edit screen(where you specify watermark area and other components) there is a gear icon on top right corner, please use slowest speed you have patience for and video quality will improve.

How to save my logo settings as template


After defining all logo settings(images, texts) click on top-right gear icon to open settings screen and then click "Save Template"->Give template name and you are done.

What are prefabricated LOGO


These are images that comes with app and can be added as watermarks, these can be loaded from settings screen.

What to do if there are more than 1 watermarks to remove


Use add (+) action button at the bottom bar to specify another watermark area.

Which videos formats are supported


Mainly Mp4 but your video is any other format then it is trans-coded to mp4.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار ویدیو و رسانه جدید   بیشتر»