• فارسی
  • English

توضیحات محاسبه بی ام آی - وزن سالم

این نرم افزار کاربردی شامل 4 ابزار برای محاسبه شاخص هایی است که به شما برای داشتن وزن ایده آل و کاهش وزن کمک می کند. شاخص BMI، کالری مصرفی در روز، نسبت دور کمر به قد و محاسبه میزان چاقی. معیارها برای زن و مرد متفاوت در نظر گرفته شده است.

  • شاخص جرم بدن: BMI شاخص نشانگر جرم بدن بر اساس قد و وزن شخص است که برای مرد یا زن بالغ محاسبه می شود. برای تشخیص شاخص BMI کافیست اندازه ها را وارد کرده سپس شاخص و وزن مناسب به شما نمایش داده خواهد شد.
  • محاسبه کالری مصرفی روزانه: شما همچنین باید میزان متابولیسم پایه یا به بیان دیگر متابولیسم بدن خود را بدانید. این به شما کمک می کند تا بفهیم چه مقدار کالری نیاز داشته و بدن شما چقدر انرژی لازم دارد. بسته به فعالیت های شما میزان کالری مورد نیاز بدن محاسبه می شود و شما از آن می توانید برای کاهش یا افزایش وزن استفاده کنید.
  • درصد چاقی: برای محاسبه میزان چاقی بدن ابتدا به یک سری داده ورودی می باشد. اندازه گردن از خرخره، اندازه دور کمر از ناف و اگر خانم هستید، اندازه مفصل ران از کفل را به دست آورده و برای اطمینان از اعداد، 3 مرتبه اندازه گیری نموده و از آنها میانگین بگیرید. حال داده ها را وارد نرم افزار نموده و میزان چاقی بدن خود را مشاهده کنید.
  • نسبت دور کمر به قد: WHtR معیار ساده ارزیابی ریسک زندگی و چاقی است که از دور کمر تقسیم بر قد به دست می آید. WHtR معیار توزیع چاقی می باشد. برای بررسی نتیجه، اندازه دور کمر را از بالای ناف به دست آورده و وارد نرم افزار کنید. تحقیقات نشان می دهید که WHtR معیار بهتری نسبت به BMI برای پیش بینی حملات قلبی و دیابت است. 
تغییرات نسخه 4.6.4:
اگر بتوانید لحظه ای به برنامه ما امتیاز دهید، افکار خود را به اشتراک بگذارید یا مشکلاتی را گزارش کنید، سپاسگزار خواهیم بود. از حمایت شما متشکرم.

The description of BMI Calculator. Healthy Weight

This app contains four tools to calculate key indicators that may help you have ideal body weight and achieve weight loss goals. Includes - BMI index, daily calorie intake, waist to height ratio and body fat percentage calculators. Instruments are suitable for adults of either gender. Metric and imperial systems are supported.
• Body Mass Index
BMI it's a marker of healthy body mass, based on individual's height and weight, that applies to adult men and women. To indicate BMI index simply enter person's measurements. The index and ideal weight will be displayed, as well as healthy BMI range.
• Daily calories intake calculator
You should also know your basal metabolic rate (BMR), or another words resting metabolic rate - it will help to understand your calorie intake needs and how many energy your body requires. Depending on your activity level will be estimated how many calories per day you should consume, to achieve your goals no matter is it weight loss or bulking.
• Body fat percentage
To use body fat calculator first you need to make some work. Measure your neck just below the level of Adam's apple, measure waist at the level of the belly button, and if you are a woman measure your hip where the buttocks protrude backward the most. To ensure an accuracy, take measurements three times and take the average. Enter data into app. Now you will know how to calculate body fat percentage. Army method used.
• Waist-to-Height Ratio
WHtR - is a simple measurement for assessment of lifestyle risk and overweight. Defined as the person's waist circumference, divided by the person's height. WHtR is a measure of the distribution of body fat. To get result measure your waist circumference above belly button, enter data. According to new research WHtR is a better predictor of heart disease and diabetes risk than BMI indicator.