• فارسی
  • English

توضیحات مخاطبین

با نرم افزار مخاطبین به راحتی می توانید با مردم اطراف خود در ارتباط باشید.
  • افزودن مخاطب و ویرایش اطلاعاتی همچون تصویر، شماره تماس و ایمیل برای هر یک
  • ذخیره مخاطب در حساب کاربری گوگل و دسترسی به آن از طریق هر وسیله ای
  • مشاهده مخاطبین تمامی حساب ها از یک جا
  • تمیز کردن مخاطبین با حذف تکراری ها
  • سازماندهی مخاطبین با استفاده از برچسب
تغییرات نسخه 4.8.17.529259023:
• رفع اشکال و بهبود ثبات

The description of Contacts

Contacts helps you stay in touch with the people you care about.
• Easily add contacts and edit information like their photo, phone number, and email
• Save contacts to your Google account and access them on any device
• View contacts from all your accounts in one place
• Clean up your contacts with duplicates view
• Organize your contacts using labels
Contacts is currently only supported on Nexus, Android One, and Google Play Edition devices running Android Lollipop and above.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار ارتباطی جدید بیشتر»