• فارسی
  • English

توضیحات مخاطبین

با نرم افزار مخاطبین به راحتی می توانید با مردم اطراف خود در ارتباط باشید.
  • افزودن مخاطب و ویرایش اطلاعاتی همچون تصویر، شماره تماس و ایمیل برای هر یک
  • ذخیره مخاطب در حساب کاربری گوگل و دسترسی به آن از طریق هر وسیله ای
  • مشاهده مخاطبین تمامی حساب ها از یک جا
  • تمیز کردن مخاطبین با حذف تکراری ها
  • سازماندهی مخاطبین با استفاده از برچسب
تغییرات نسخه 3.32.2.332044016:
• هنگام اشتراک گذاری مخاطب از نمای جزئیات، چه اطلاعاتی برای اشتراک گذاری انتخاب کنید
• Pixel: حاشیه نویسی جدید به شناسایی مخاطبین اضطراری تنظیم شده در برنامه ایمنی کمک می کند

The description of Contacts

Contacts helps you stay in touch with the people you care about.
• Easily add contacts and edit information like their photo, phone number, and email
• Save contacts to your Google account and access them on any device
• View contacts from all your accounts in one place
• Clean up your contacts with duplicates view
• Organize your contacts using labels
Contacts is currently only supported on Nexus, Android One, and Google Play Edition devices running Android Lollipop and above.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار ارتباطی جدید   بیشتر»