• فارسی
  • English

توضیحات مکان یاب خانواده

در ارتباط بودن با خانواده خود در هر جا و مکانی با کمک نرم افزار مکان یاب خانواده.
با کمک این نرم افزار می توانید یک گروه شخصی با عنوان سیرکل ایجاد نموده و دوستان و خانواده خود را به آن اضافه نمایید.
شما به راحتی می توانید موقعیت مکانی اعضای سیرکل خود را در هر زمانی، مشاهده کنید. همچنی با کمک مکان یاب خانواده امکان یافتن موبایل های دزدیده شده و گم شده برایتان میسر است.
نرم افزار با بهره گیری از طول و عرض جغرافیایی به دست آمده از جی پی اس، موقعیت دقیقی از افراد را در اختیارتان قرار خواهد داد.
تغییرات نسخه 20.5.0:
با تشکر برای استفاده از Life360! ما همیشه در پشت صحنه تغییرات و بهبودهایی انجام می دهیم. برای اطمینان از اینکه چیزی را از دست ندهید، لطفاً به روزرسانی های خود را روشن نگه دارید.
- رفع اشکالات و بهبود عملکرد

The description of Family Locator - GPS Tracker

Family Locator simplifies life in the digital world by making it easy to stay connected to the people who matter most.

With Life360 you can:
• Create your own groups, called “Circles,” of loved ones, friends, teammates -- whoever matters most and chat with them in Family Locator for FREE.
• View the real-time location of Circle Members on a private family map that’s only visible on Family Locator
• Receive real-time alerts when Circle Members arrive at or leave destinations (Eliminate disruptive “Where are you?” texts)
• Track stolen phones or lost phones
• Enjoy a more diverse array of features and benefits than those found on similar apps
• Locate both Android Phones and iPhones with Family Locator!


Family Locator Offers Real Time Location Data

Plan your next family gathering with family tracker and end multiple texts to learn everyone’s estimated arrival time. Family tracker alerts you when family members have checked in at a location and thanks to GPS Tracking technology, family tracker can also advise if someone is running late.

GPS Tracking of All Circle Members

For time-sensitive communication, Family Locator can quickly pinpoint the location of every family member. GPS Tracking for non-smartphone users is also possible, for a small monthly fee. This knowledge is quite handy for party planning: use GPS Tracking to make sure all guests have arrived before the guest of honor shows up! Family Locator also saves your most commonly visited locations and can provide directions to them quickly (thank you Family Locator!).

The best GPS Tracking App

This handy, easy-to-use app leverages the latest technology to help you stay connected in real time to the people (and the devices) that matter most. Life360’s Family Locator GPS Tracking functions, features and benefits include:

GPS Tracking to find Friends and Family.

Life360 GPS tracking app uses GPS coordinates and state-of-the-art GPS location data to report the real-time whereabouts of your friends and family. Simply install the Life360 Family Locator app on your phone and your families’ phones. Once registered, each member appears as a unique icon on the GPS tracking navigational map so you’ll know exactly where each family members is, at all times. No need to send annoying “Where are your?” or “What’s your ETA?” texts, the Life360 Family Locator puts this information at your fingertips. And to make life super easy, we send you GPS tracking alerts the moment your friends arrive at the appointed location!

Reliable Cell Phone Tracker

The Life360 family Locator is a very reliable Cell Phone Tracker. It can pinpoint the location of registered mobile devices, smart phones and even old school feature phones via the app’s website, 24/7. Our GPS Phone Tracker lets you locate Android Phones and iOS iPhones. Its easy to use. All you have to do is invite your family members or friends and you can start tracking them on your Phone to track any cell phone.