• فارسی
  • English

توضیحات کلاژ فوتو میکر

نرم افزاری قدرتمند و محبوب برای ایجاد تصاویر کلاژ و ویرایش عکس. کنار هم گذاشتن عکس های مختلف، ایجاد قالب های زیبا و استفاده از شکلک های دیدنی برخی از امکانات نرم افزار است.

ویژگی های کلیدی نرم افزار Collage Photo Maker Pic Grid - کلاژ فوتو میکر:
  • ابزارهای ویرایش عکس
  • 37 افکت عکس منحصر بفرد
  • ابزارهای ویرایش عکس اتوماتیک، تنظیم نور و تنظیم رنگ خودکار
  • 200 نوع طرح پس زمینه
  • استیکر، ایموجی، نوشته و قاب های عکس
  • 20 افکت نوری خاص و 14 افکت بافتدار
  • عکس ها را با چند ضربه به هم بچسبانید.

The description of Collage Photo Maker Pic Grid

Collage Photo Maker Pic Grid is the coolest photo collage layout tool for mobile. Combine photos into one special photo collage grid.
Use perfect Single Photo Editor tool to edit your collage photos.

Grid
Combine multiple photos with amazing layouts into a beautiful collage.

Photo Editor
Turn your shots into art with perfect filters, frames, effects and photo editing tools.

Scrapbook
Create scrapbooks from your photos. Scrapbook allow you to add photos, stickers, emojis textss and pattern backgrounds.

Collage Photo Maker Pic Grid is the easiest pic stitching tool out there!
Share your Collage photos on Facebook, Instagram, Twitter : Easiest way to post entire photos on any social media.

Collage Photo Maker Pic Grid will help you create perfect photo grids. Collage layout & photo grid tools:
Remix up to 15 of photos to create fun layouts and collages.
60+ Special shape collage layouts,
37 unique photo grid filters and effects.
200+ collage layouts.

Key Features:
Photo editing tools sharpness, shadow and highlight adjustment, tilt shift
Photo filters,
Great photo editor tools,
37 unique photo effects: use them as collage templates for making unique photo collage,
Auto photo editing tools, auto color and auto contrast,
200+ background patterns,
Stickers, tags, emojis, texts, and photo frames: tens borders and frames,
20 light special effects and 14 texture effect for making unique photo collages
Rotate, mirror, flip images, drag or swap them, pinch to zoom in or out.
Emojis tags and smileys, add tags and emojis, smiles and make your photo more stylish.
Make creative photo grids.
Stitch pics together within a few taps!
Make blur background to your photos.
Add tilt shift to your photos.
Enjoy making unique photo collages, re-mix photo grids and edit your photos with Collage Photo Maker Pic Grid!
You will love your new photo grid making and photo editing skills! Become a pro in making awesome photo collages and grids!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»