• فارسی
  • English

توضیحات ویرایشگر تصویر

ویرایشگر تصویر، نرم افزار قدرتمندی است که امکان ایجاد تغیرات در عکس ها را برای شما فراهم می کند.
پشتیبانی از افکت های ناز، چند برگه کنار هم، لایه بندی و تاریخچه عملیات ها. دارای یک تابع محبوب که به سرعت تصاویر را به پس زمینه قرار می دهد. همچنین امکان استفاده از نرم افزار به عنوان نمایشگر تصاویر نیز میسر است.

تمامی عملیات های مختلف مانند تغییر اندازه، برش، نقاشی، پاک کردن، کشیدن شکل، انتخاب، حذف، چرخش و ... امکان پذیر است. عکس های مختلف را ویرایش نموده و در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک بگذارید.

The description of Image Editor

Image Editor is a powerful and free photo editor designed to be the Android alternative to Windows' Photoshop or Gimp. It supports cool effects, multiple projects/tabs, layers and action history. There is also the popular Image 2 Wallpaper function to quickly set photo as wallpaper, and it can be used just as an image viewer, photo editor or icon editor.
You can do all the usual canvas or free layer manipulation such as resize, crop, brush drawing, erase, draw shapes, bucket fill, select, copy, paste, delete, move, align, rotate, flip and more.
Adjust brightness, contrast and saturation with filters or apply effects such as sharpen, blur or bump, just to name a few. Undo and redo are available, and you can also save a set of actions to re-apply them later.
Change images taken with you camera or from your mobile phone, then share them with friends on Instagram or Facebook.
Includes support for Samsung multi-window.
Feel free to give us your feedback by mail or comments on the market to help us improve this photo editor app.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»