• فارسی
  • English

توضیحات ساعت آنالوگ مدرن

ساعت آنالوگ با رنگ اصلی. امکان استفاده از این ساعت به عنوان برنامه، پس زمینه یا ویجت، وجود دارد.

برخی امکانات نرم افزار:
  • اندازه ساعت
  • نمایش دست دوم
  • نمایش تاریخ، ماه، روز هفته
تغییرات نسخه 2.13:
* دستورالعمل برای رفع انجماد ویجت برای برخی از دستگاه ها: به پنجره پیکربندی ویجت مراجعه کنید.
* برای افزودن ویجت به صفحه اصلی راهنما.
* تغییرات جزئی.

The description of Modern Clock for Android-7

Original color analog clock. You can set it as application, live wallpaper or widget. Use long touch to call menu in application.
Options:
* Size of the clock;
* Show second hand;
* Show date, month and day of the week;
* Black dial.