• فارسی
  • English

توضیحات شمارگیر - شماره تماس گیرنده

نام و عکس کسانی که تماس می گیرند را ببینید حتی اگر اسم آنها در دفترچه تلفن شما ذخیره نشده است. بدانید که دوستانتان چه موقع می توانند صحبت کنند. تماس خود را هوشمند تر و لذت بخش تر کنید.
همیشه می توانید ببینید چه کسی تماس می گیرد هم برای شماره های ذخیره شده و هم شماره های ناشناس.
  • تماس های مزاحم و تبلیغاتی را مسدود کنید.
  • هر شماره و هر اسمی را جستجو کنید.
  • مستقیما از نرم افزار تماس بگیرید.
  • بدون هیچ شماره تماس ناشناسی در تاریخچه تماس های شما
  • شماره را از هر جایی که می خواهید کپی کنید ترو کالر به شما می گوید که این شماره متعلق به چه کسی است.
تغییرات نسخه 12.6.6:
ما برنامه خود را به روز می کنیم تا آن را بهتر کنیم.
این نسخه می آورد:
- آیا می خواهید بدانید امسال چقدر از صحبت نکردن با هرزنامه ها در زمان صرفه جویی کرده اید؟ سال خود را در Truecaller بررسی کنید!
- شناسه تماس گیرنده ویدیویی - بزرگترین به روز رسانی ما برای شناسه تماس گیرنده!
دوستان و خانواده خود را در Truecaller با یک ویدیوی سلفی کوتاه در هنگام تماس بعدی با آنها خوشحال کنید. شناسه تماس گیرنده ویدیویی خود را تنظیم کنید و دوستانتان در Truecaller آن ویدیو را هنگام تماس مشاهده خواهند کرد.
- ضبط تماس بازگشته است، و بهتر از همیشه. و اکنون به صورت رایگان در دسترس است ...

The description of Truecaller: Caller ID & Dialer

Millions of users trust Truecaller for their communication needs, whether it’s identifying unknown calls or blocking spam SMS. It filters out the unwanted, and lets you connect with people who matter.
With a community-based spam list supported by 250 million users, Truecaller is the only app you need to make your communication safe and efficient.

Powerful Dialer:
- The world’s best Caller ID will identify anyone calling you
- Block spam and telemarketers
- See names of unknown numbers in the call history
- Flash messaging - Share location, emoji & status in a flash to your friends
- Know when your friends are free to talk

Smart SMS app:
- Automatically identify every unknown SMS
- Automatically block spam and telemarketing SMS
- Block by name and number series

Truecaller has full dual SIM support!
Truecaller will not upload your phonebook to make it public or searchable.
-----------------------
Got feedback? Write to support@truecaller.com or go to http://truecaller.com/support