• فارسی
  • English

توضیحات می فیت

می فیت فعالیت شما را ردیابی می کند، خواب را تجزیه و تحلیل می کند و تمرینات شما را ارزیابی می کند. بسیاری از آموزش های ویدئویی شما را با انگیزه حفظ می کنند و به شما کمک می کنند یک روال روزمره سالم تر و لذت بخش تر بسازید.
دانلود نرم افزار: