• فارسی

توضیحات رایتلی ها

تمامی مشترکین دائمی، اعتباری و دیتا رایتل می‌توانند به صورت رایگان و به سادگی از طریق این برنامه به تمامی خدمات و طرح های متنوع رایتل دسترسی یابند و در صورت نیاز نسبت به فعال سازی آن اقدام نمایند. 
---------------------------------------------------------------
 • دریافت موجودی حساب و یا مشاهده صورت حساب
 • بررسی وضعیت بسته‌ ها (بسته اینترنت همراه، بسته پیامک، باقیمانده تماس صوتی ، باقیمانده طرح خانواده دکا و ...)
 • بسته های اینترنت رایتل (بسته های پایه و حرفه ای)
 • بسته‌های پیامک
 • خرید شارژ (شارژ مستقیم و دریافت رمز شارژ)
 • دریافت و مشاهده آخرین اخبار رایتل
 • بخش خدمات جدید (مشاهده و فعال سازی آخرین خدمات و بسته های رایتل بدون نیاز به بروزرسانی کامل برنامه)
 • سرویس راینواز (فعالسازی و غیر فعال سازی و دریافت لیست آهنگهای پیشنهادی رایتلی ها)
 • "خدمات مبتنی بر شارژ رایتل" شامل خدمات: سرویس به جای من و سرویس انتقال اعتیار
 • بانکداری همراه ( بانک پارسیان، بانک سامان، بانک ملت، بانک پاسارگاد، پرشین سوییچ، بانک سینا، بانک انصار، بانک ملی، بانک حکمت، بانک مسکن)
 • طرح حانواده دکا رایتل (ویژه مشترکین اعتباری)
 • دسترسی به سایر خدمات رایتل (سرویس تماس های از دست رفته، سرویس دوستان و خانواده و گزارش تماس)
و خدمات و بسته های جدید که در صورت اضافه شدن از طریق خدمات جدید معرفی میشود...

The description of RighteliHa

تمامی مشترکین دائمی، اعتباری و دیتا رایتل می‌توانند به صورت رایگان و به سادگی از طریق این برنامه به تمامی خدمات و طرح های متنوع رایتل دسترسی یابند و در صورت نیاز نسبت به فعال سازی آن اقدام نمایند. 
---------------------------------------------------------------
+ دریافت موجودی حساب و یا مشاهده صورت حساب
+ بررسی وضعیت بسته‌ ها (بسته اینترنت همراه، بسته پیامک، باقیمانده تماس صوتی ، باقیمانده طرح خانواده دکا و ...)
+ بسته های اینترنت رایتل (بسته های پایه و حرفه ای)
+ بسته‌های پیامک 
+ خرید شارژ (شارژ مستقیم و دریافت رمز شارژ)
+دریافت و مشاهده آخرین اخبار رایتل
+بخش خدمات جدید (مشاهده و فعال سازی آخرین خدمات و بسته های رایتل بدون نیاز به بروزرسانی کامل برنامه)
+ سرویس راینواز  (فعالسازی و غیر فعال سازی و دریافت لیست آهنگهای پیشنهادی رایتلی ها)
+"خدمات مبتنی بر شارژ رایتل" شامل خدمات: سرویس به جای من و سرویس انتقال اعتیار
+ بانکداری همراه ( بانک پارسیان، بانک سامان، بانک ملت، بانک پاسارگاد، پرشین سوییچ، بانک سینا، بانک انصار، بانک ملی، بانک حکمت، بانک مسکن)
+ طرح حانواده دکا رایتل (ویژه مشترکین اعتباری)
+ دسترسی به سایر خدمات رایتل (سرویس تماس های از دست رفته، سرویس دوستان و خانواده و گزارش تماس)

و خدمات و بسته های جدید که در صورت اضافه شدن از طریق خدمات جدید معرفی میشود...


توضیح دسترسی برنامه:

View network connections
Full Internet access
1- دریافت آخرین اخبار رایتل، آخرین خدمات و بسته ها و آهنگهای پیشنهادی


READ EXTERNAL STORAGE
Modify/delete SD card contents
2- جهت ذخیره آخرین اخبار رایتل، آخرین خدمات و بسته ها و آهنگهای پیشنهادی

RECEIVE DATA FROM INTERNET
Prevent device from sleeping
Read phone status and identity
3- جهت دریافت اخبار و اطلاعیه ها به صورت پوش

Directly call phone numbers
4- ارسال درخواستهای USSD

Send SMS messages
5- ارسال درخواستهای SMS

8870464