• فارسی

توضیحات جعبه ابزار

چه خوب اگر همه ابزارهای کاربردی را یکجا و در یک برنامه با کمترین حجم ممکنه داشته باشیم. «جعبه ابزار» چنین امکانی را در اختیار شما قرار میدهد.
جعبه ابزار کاملا رایگان بوده و مجموعه ای از ابزارهای کاربردی( چاقوی سوئیسی ) می باشد که هم اکنون شامل 80 ابزار کاربردی در زمینه های مختلف می باشد.
 • ابزار دستیار سلامت
 • ابزار پیشخوان
 • ابزار دستیار مالی
 • ابزار ویدئو گردی
 • ابزار اطراف من
 • ابزار ناظر سیستم
 • ابزار نورسنج
 • ابزار متراژ
 • ابزار رنگ شناس
 • ابزار دایره شانس
 • ابزار بارکد خوان و بارکد ساز
 • ابزار فلزیاب
تغییرات نسخه 5.7.0:
رفع اشکالات جزئی و بهبودها

The description of ToolBox

چه خوب اگر همه ابزارهای کاربردی را یکجا و در یک برنامه با کمترین حجم ممکنه داشته باشیم. «جعبه ابزار» چنین امکانی را در اختیار شما قرار میدهد.
جعبه ابزار کاملا رایگان بوده و مجموعه ای از ابزارهای کاربردی( چاقوی سوئیسی ) می باشد که هم اکنون شامل 80 ابزار کاربردی در زمینه های مختلف می باشد.
• ابزار دستیار سلامت
• ابزار پیشخوان
• ابزار دستیار مالی
• ابزار ویدئو گردی
• ابزار اطراف من
• ابزار ناظر سیستم
• ابزار نورسنج
• ابزار متراژ
• ابزار رنگ شناس
• ابزار دایره شانس
• ابزار بارکد خوان و بارکد ساز
• ابزار فلزیاب