• فارسی
  • English

توضیحات ضد آزار - بلاک تماس و پیامک

نرم افزاری قدرتمند برای بلاک کردن تماس و پیامک با ویژگی های متنوع.
برای مسدود کردن شماره های مختلف و افزودن آنها به لیست سیاه، از این نرم افزار استفاده کنید.
با امکانات نرم افزار ضد آزار، می توانید در ساعات یا روزهای خاص، تماس ها و پیامک ها را مسدود کنید.

ویژگی های نرم افزار ضد آزار - بلاک تماس و پیامک - AntiNuisance - Call Blocker and SMS Blocker:
  • بلاک کردن تماس و پیام کوتاه با استفاده از لیست سیاه
  • مسدود کردن شماره های ناشناس
  • لیست سفید برای عدم بلاک کردن آنها
  • ایجاد پروفایل برای مسدود کردن تماس و پبامک
  • امکان انتخاب نحوه برخورد با تماس های مسدودی
  • نرم افزاری سبک و قدرتمند

The description of AntiNuisance - Call Blocker and SMS Blocker

Easy call blocker and SMS blocker app with many call blocking and SMS blocking options.
To block calls and texts from a phone number, add it to the blacklist.

The app can also block calls and texts from everyone at specific hours of the day. For example: between 10 PM and 6 AM.

Features:
* Block incoming calls and sms using the blacklist.
* Block private calls or unknown calls (unknown caller id).
* Whitelist for phone numbers that should not be blocked. Use the whitelist for important contacts.
* Call and SMS blocker profiles. You can use different call blocking profiles and SMS blocking profiles for different groups of numbers.
* Blocking calls and text from everyone but contacts.
* Control the call block mode of the app. The call block mode has three options: hang up a call, answer call mode and mute the ring of the incoming call.
* Msg and call block log for knowing who have been blocked during the day.
* Blocking calls and text using area code, prefix or postfix.
* Block sms spam using keywords.
* Block sms from unknown numbers.
* MMS text blocker for kitkat and lollipop systems.
* Block numbers and texts using the 'Do Not Disturb Mode (dnd)'.
* Lightweight app.
* Free caller and text blocker app for download.

Notice for android Kitkat and android lollipop users:
Text blocking requires setting the app as the default texting app.

Support and Feedback for 'Anti Nuisance - call blocker and text blocker' : http://www.litewhite.org/antinuisance#support

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار ارتباطی جدید بیشتر»