• فارسی
  • English

توضیحات ضربان قلب فوری

ضربان قلب فوری، نرم افزاری بسیار دقیق برای دانستن ضربان قلب بدون نیاز به سخت افزار اضافی است.
دقت نرم افزار توسط مربیان تناسب اندام، ورزشکاران و 25 میلیون کاربر مورد آزمایش قرار گرفته است.

انگشت خود را روی دوربین موبایل یا تبلت خود قرار داده و چند ثانیه صبر کنید تا ضربان قلبتان تشخیص داده شود.
نرم افزار از طریق تغییرات رنگ انگشت شما میزان پمپاژ قلبتان را متوجه می شود.
بهترین نتیجه را زمانی بدست می آورید که شرایط نور محیط مناسب باشد.
تغییرات نسخه 2.7.0:
بهبود عملکرد و ثبات

The description of Instant Heart Rate

Instant Heart Rate is the most accurate Heart Rate Monitor app for any smartphone and it does not need any external hardware. Use it for optimizing your exercise and to track your progress.
Install it now and keep fit.
Accuracy is constantly tested by fitness coaches, athletes and 25 million users like you.
Place the tip of your index finger on phone’s camera and in a couple of seconds your HR will be shown.
A real-time chart will show your every heart beat rhythm pace.
It uses your phones built-in camera to track color changes on the fingertip that are directly linked to your pulse. This is the same technique that medical pulse oximeters use. Many of our users have cardiovascular disease, stroke, Afib (atrial fibrillation), heart attacks, stress and diabetes.
Now you have a chance to track your fitness gym workouts and vital health every-time with just your phone.
Your resting heart rate gives you a view into your hearts fitness. The fitter you get the lower your heart rate will be.
Enables:
? Heart rate measurements
? Real time PPG graph (similar to ECG / EKG / Cardiograph) - see your every heart beat
? Cardio workout monitoring

NOTE: Works best on devices with flash. Devices without flash should be used in good lighting. This app should not be used for medical diagnosis.