• فارسی
  • English

توضیحات شکم شش تکه

تمایل دارید چربی ها را آب کرده و شکم شش تکه داشته باشید؟ اگر پاسخ شما، بله است، پس ورزش کردن با این نرم افزار فوق العاده موثر را آغاز کنید. تمرین در تمامی سطوع با امکان انجام در خانه یا هر مکان دیگری. تنها چند دقیقع نیاز دارید تا یک شکم سیکس پک ایجاد کنید.

سوزاندن چربی شکم، محکم کردن عضلات و ایجاد شکم شش تکه، سه مرحله ای هستند که به شما در داشتن عضلات پیچیده و جذاب به صورت مرحله به مرحله کمک می کنند.
در یک برنامه ریزی دقیق، تنها 30 روز نیاز دارید تا به نتیجه مورد خود برسید. اگر وقت رفتن به باشگاه را ندارید، در خانه نیز می توانید بدون تجهیزات خاصی و به صورت تصویری، تمامی تمرین ها را انجام دهید.

ویژگی های نرم افزار Six Pack in 30 Days - Abs Workout - شکم شش تکه در 30 روز:
  • 30 روز تمرین روتین برای داشتن بدن قوی تر و شکم شش تکه
  • تمرینات خارق العاده برای مدیریت وزن و ساخت عضله
  • فشار تمرینات مرحله به مرحله افزایش خواهد یافت.
  • سفارشی سازی یادآور تمرینات
  • ضبط خودکار پیشرفت در تمرینات به صورت خودکار
  • مناسب برای تمامی سنین
  • امکان استفاده برای خانم ها و آقایان
تغییرات نسخه 1.1.10:
• مشکل برطرف شد

The description of Six Pack in 30 Days - Abs Workout

Want to lose belly fat and get six pack abs for the summer? Start sculpting your abs with this super effective abs workout app. Workouts are suitable for all levels, and you can easily do them at home or anywhere, anytime. Just a few minutes a day to get the sexy abs you have been dreaming of!

Workout Plan with Different Levels
Lose Belly Fat, Rock Hard Abs and Six Pack Abs - these 3 levels of workout plans help you lose belly fat and build abdominal muscles step by step. Whether you are a beginner or a pro, you can find workouts that are suitable for you. Different exercises are prepared every day to keep it fresh and exciting.

30 Days of Workout Routines
Amazing results will be achieved earlier once you set a clear goal. 6 Pack Abs - Abs Workout helps you set exercise goals by providing systematic and scientific 30-day workout routines. All exercises are free and they can help you burn belly fat as well as tone your abs. Exercise intensity increases gradually, so you can easily make exercising a daily habit.

Your Personal Trainer at Home
Is hiring a personal trainer too expensive? Have no time to go to the gym? 6 Pack Abs - Abs Workout is your personal trainer at home. Based on the high-intensity circuit training principle, these workouts are as effective as gym workouts.

Animations and Video Guides
6 Pack Abs - Abs Workout has been scientifically proven to help strengthen all your abdominal muscles. With animations and video guides, you can make sure you perform each exercise safely and effectively.

Features
*30-day workout routines for six pack abs and a stronger body
*Amazing training for weight management and muscle building
*Exercise intensity increases step by step
*Customize your workout reminders
*Records training progress automatically
*Suitable for everyone, beginners, pro, men, women, teens and seniors

Workout at Home
Take a few minutes a day to get six pack abs with our workout at home. No equipment needed, just use your bodyweight to workout at home.

Belly Fat Burning
This app has belly fat burning workouts, core workout. These belly fat burning workouts and core workout proved to help build abdominal muscles. Sweat with our core workout!

Home Workout No Equipment
You can use this home workout app anywhere, because all of these home workout no equipment needed.

Home Workouts for Men
Want effective home workouts for men? We provide different home workouts for men. The home workout for men is proven to help you get six pack abs in a short time. You'll find the home workout for men that most suitable for you. Try our home workout for men now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار سلامت و تناسب اندام جدید بیشتر»