• فارسی
  • English

توضیحات ساخت کشور

نرم افزار مید این یا ساخت کشور، بهترین و سریعترین راه برای تشخیص کشور سازنده محصولات دارای بارکد.
ابزاری رایگان برای دانستن کشور سازنده محصولات مختلف کشورها.

The description of Made in

"Made in" is the best way to know the origin of products scanned (automatically or manually).

This free application provides an opportunity for those who wish to support and promote the local products at this time of deep crisis.

Note : sometimes, the barcode can indicate the country where the head office of the company is located.