• فارسی
  • English

توضیحات اسکنر

اسکنر، دوربین تلفن همراه خود را به یک اسکنر باورنکردنی تبدیل می کند. از دوربین خود به عنوان یک اسکنر با کیفیت استفاده کنید. از هرگونه اسناد کاغذی عکس بگیرید و آن را دیجیتالی کنید. اسناد اسکن شده را به راحتی از طریق ایمیل، Cloud Print، نمابر فکس کنید یا آنها را در فضای Cloud بارگذاری کنید.

امکانات نرم افزار اسکنر اندروید:
  • اسکن اسناد سریع
  • افزایش خودکار کیفیت عکس
  • برداشت هوشمند
  • پرونده اسکن شده را با افراد اطراف به اشتراک بگذارید
دانلود نرم افزار: