• فارسی
  • English

توضیحات خنک کننده پردازنده

 نرم افزار کنترل درجه حرارت و تشخیص منابع سنگین برنامه ها و کاهش استفاده از CPU برای پایین نگه داشتن دمای حرارت موبایل یا تبلت.

ویژگی های نرم افزار خنک کننده پردازنده (کاملا رایگان):
  • نظارت بر درجه حرارت
  • مانیتور و یادداشت دمای دستگاه به صورت زنده، نمایش دما و منحنی تغییرات
  • تشخیص پویا
  • تجزیه و تحلیل استفاده از پردازنده به صورت پویا و تشخیص برنامه هایی که بیش از حد از منابع سیستم استفاده می کنند.
  • خنک کردن
  • بستن برنامه هایی که بیش از حد گرما تولید می کنند برای استفاده بهینه از پردازنده
  • پیشگیری گرم شدن
تغییرات نسخه 3.8.08:
رفع کلی و بهبود پایداری.
دانلود نرم افزار: