• فارسی
  • English

توضیحات اسکرین شات - تصویر برداری از صفحه

نرم افزاری ساده برای تصویربرداری از صفحه نمایش با توابع مختلف زیر:
  • اشتراک گذاری تصویر تهیه شده
  • فشردن دکمه روشن کننده و کم کننده صدا برای گرفتن تصویر
  • انتخاب مکان ذخیره تصویر
  • امکان لغو ذخیره تصویر
  • امکان برش تصویر نتیجه
  • افزودن حالت موزایکی و متن به تصویر
  • انتخاب و ویرایش تصاویر ذخیره شده قبلی

The description of Screenshot

This software provides a easy method to take screenshot, and the following functions:
- Share Screenshots
- Press the power button and volume down to take screenshot
- Set the path to save the screenshot
- Screenshot display, you can decide to save or discard screenshots
- Trim the captured screenshots
- Painting on the screenshot
- Add mosaic
- Add text
- Browse and edit all history screenshots

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار ابزار جدید بیشتر»