• فارسی
  • English

توضیحات اسکرین شات - تصویر برداری از صفحه

نرم افزاری ساده برای تصویربرداری از صفحه نمایش با توابع مختلف زیر:
  • اشتراک گذاری تصویر تهیه شده
  • فشردن دکمه روشن کننده و کم کننده صدا برای گرفتن تصویر
  • انتخاب مکان ذخیره تصویر
  • امکان لغو ذخیره تصویر
  • امکان برش تصویر نتیجه
  • افزودن حالت موزایکی و متن به تصویر
  • انتخاب و ویرایش تصاویر ذخیره شده قبلی
دانلود نرم افزار: