• فارسی
  • English

توضیحات گوگل پلی سرویس

از خدمات گوگل پلی برای به روزرسانی برنامه ها و برنامه های گوگل از گوگل پلی استفاده می شود.
این مؤلفه قابلیت های اصلی مانند تأیید اعتبار به سرویس های گوگل شما، مخاطبین هماهنگ، دسترسی به آخرین تنظیمات حریم خصوصی کاربر و خدمات مبتنی بر مکان با کیفیت بالاتر را ارائه می دهد.
خدمات گوگل پلی همچنین تجربه برنامه شما را ارتقا می بخشد. سرعت جستجوهای آفلاین را فراهم می کند، نقشه های همه جانبه تری را فراهم می کند و تجربیات بازی را بهبود می بخشد.
در صورت حذف خدمات Google Play ممکن است برنامه ها کار نکنند.

The description of Google Play services

Google Play services is used to update Google apps and apps from Google Play.
This component provides core functionality like authentication to your Google services, synchronized contacts, access to all the latest user privacy settings, and higher quality, lower-powered location based services.
Google Play services also enhances your app experience. It speeds up offline searches, provides more immersive maps, and improves gaming experiences.
Apps may not work if you uninstall Google Play services.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار ابزار جدید بیشتر»