• فارسی
  • English

توضیحات اچ تی ترک - کپی سایت

اچ تی ترک یک نرم افزار رایگان و مرورگر افلاین است که به شما این امکان را می دهد تا یک وب سایت را از اینترنت دانلود کنید. گرفتن اچ تی ام ال، تصاویر و دیگر فایل ها از سرور بر روی دستگاه خود.
اچ تی ترک ساختار اصلی لینک سایت را مرتب می کند.

The description of HTTrack Website Copier

HTTrack is a free software (GPL) offline browser utility, allowing you to download (copy) a website from the Internet to a local directory, building recursively all directories, getting html, images, and other files from the server to your device.

HTTrack arranges the original site's relative link-structure. Simply open a page of the "mirrored" website in your browser, and you can browse the site from link to link, as if you were viewing it online.
HTTrack can also update an existing mirrored site, and resume interrupted downloads.

(This is the Android version of the popular Website Copier.)