• فارسی
  • English

توضیحات اندروید سیستم وب ویو

Android WebView یک جزء سیستمی است که توسط Chrome پشتیبانی می شود و به برنامه های Android امکان نمایش محتوای وب را می دهد. این کامپوننت در دستگاه شما از قبل نصب شده است و برای اطمینان از جدیدترین به روزرسانی های امنیتی و سایر رفع اشکالات باید به روز نگه داشته شود.
تغییرات نسخه 103.0.5060.129:
• رفع اشکال و بهبود عملکرد سریع

The description of Android System WebView

Android WebView is a system component powered by Chrome that allows Android apps to display web content. This component is pre-installed on your device and should be kept up to date to ensure you have the latest security updates and other bug fixes.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار ابزار جدید بیشتر»